Jordarbejder

Vore erfarne medarbejdere udfører alle former for jordarbejder. Vi løser store og mindre opgaver, der både omfatter de traditionelle og de mere specielle.

Vi udfører bl.a.:
- Alle former for udgravning
- Byggegrubeudgravning
- Afgravning og indbygning
- Sandpudefundering
- Byggemodningsopgaver
- Forureningsoprensning
- Grundvandssænkning
- Nedbrydning
- Rydningsopgaver (træer mv.)