banner

Kloakarbejder

Som autoriseret kloakmester og certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol udfører HMU A/S alle former for kloakopgaver.

Alle kloakeringsopgaver udføres af specialuddannede fagfolk.

Vi udfører bl.a.:
- Hovedkloakeringsopgaver
- Stikledning
- Renovering af eksisterende systemer
- Dræningsanlæg
- Nedsivningsanlæg
- Olie- og Fedtudskillere
- Pumpestationer
- TV-Inspektion
- Grundvandssænking
- Slamsugning